According to your device's language settings, we also offer English (Global).
你好 Demo
你好 Demo

你好 Demo

Rock

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

你好 Demo

你好 Demo

斷橋brokenbridge
斷橋brokenbridge

  • 編輯推薦


發布時間 2024-06-05


介紹

「別人是演的很像,你是不像演的。」

那你好,就好ʕ •ᴥ•ʔ

作曲:陳品希
作詞:錢建鵬、郭柏君B.O、陳品希
編曲:斷橋
錄音:瓦特、陳品希、Norman
混音:岩石音樂
台語文校正:魷魚羹

...查看更多 收合

歌詞

屎屎尿尿
Sái sái jiō jiō
恁爸爬起爬落
Lín-pē puê-khí-puê-lo̍h
真正講袂伸捙
Tsin-tsiànn kóng bē tshun-tshia
到底佗位有問題?
Tàu-té tó-uī ū būn-tê

膣膣屄屄
Tsi-tsi-bai-bai
當做咧揀囝婿
Tòng-tsuè leh kíng kiánn-sài
真正笑袂出來
Tsin-tsiànn tshiò bē tshut-lâi
別人的囝死袂了
Pa̍t-lâng ê kiánn sí bē liáu
__________________________
共話講阿好
Kā uē kóng o hó
啥物叫思考
Siánn-mih kiò su-khó
有體煞無魂
Ū thé suah bô hûn
親像稻草人
Tshin-tshiūnn tiū-tsháu-lâng
三分天註定
Sann hun thinn tsù-tiānn
賰的使恁娘
Tshun--ê sái-lín-niâ
有人共你飼
Ū lâng kā lí tshī
無人共你教
Bô lâng kā lí kah
__________________________
我已經予你機會
Guá í-king hōo líki-huē
為啥物你閣誠討債
Uī siánn-mih lí koh tsiânn thó-tsè
世界毋是為你一個
Sè-kài m̄ sī uī lí tsi̍t-ê
愛清醒
Ài tshing-tshénn

為著銀兩 出賣朋友
Uī-tio̍h gîn-niú thu̍t-bē pîng-iú
攏你好就好
Lóng lí hó tio̍h hó
遮爾自私 攏袂歹勢
Tsiah-nī tsū-su lóng bē pháinn-sè
攏你好就好
Lóng lí hó tio̍h hó
__________________________
反起反倒
Huán-khí-huán-tó
你攏出一支嘴
Lí lóng tshut tsi̍t ki tshuì
真正有影
tsin-tsiànn ū iánn
乎你講就飽矣
Hōo lí kóng tio̍h pá--ah

出出入入
Tshut-tshut-li̍p-li̍p
親像阮攏盼仔
Tshin-tshiūnn gún lóng phàn-á
真正笑袂出來
Tsin-tsiànn tshiò bē tshut-lâi
全世界你上會曉
Tsuân sè-kài lí siōng ē-hiáu

...查看更多 收合