Lalan 路

Blues ・ 老老車

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0


  • 一天一首

  • 編輯推薦


發佈時間 2009-11-18


歌詞

語言:阿美族語
Dza ai ku ma an Ku ma hi ra deng ai U ya swaar e da gu wanan
Dza ai yay ka pa wan sa Nu maku
Dza ai ku ma an Ku ma hi ra deng ai U ya du lun e da Ku wanan
Dza ai yay ka da warr sa Nu magu
A nu bah ku iults Gi na direng Ni man mangu hlu Du ma di ni ai
Lalan aku urip aku Ha ra deng sa nu magu Dzai ka trep a mi liyun
Radliu agu Lalan agu Yu ji ma hai how Yu ji ma ku mi ba lagh ji ai
U ya suni nu radliu e da ngi la ai Dza ai yay ka dawar Nu magu
lalan aku Urip aku Sa ma nen hao nu maku
Sa ma nun Sa ma nun Sa ma nun aku
Radliu aku Lalan aku Yu ji ma hi how Yu ji ma ku mi pa lagh ji ay

歌詞漢譯:
沒有甚麼不是我所想的 這是我曾對自己說的話
我至今不曾忘記過
沒有甚麼不是我所想的 是囑咐叮嚀我的事
我至今不曾遺忘過

雖是出身低 何需為此而自卑
我的路 我的生活 我的想法 不停的翻轉
我的歌 我的未來 有誰會 會有誰 完成它
在耳邊不停迴響的歌聲 我不曾遺漏過
我的路 我的生活 我該如何
該如何 該如何 我該如何
我的歌 我的未來 有誰會 會有誰 完成它

...查看更多 收合