According to your device's language settings, we also offer English (Global).
芋仔,阮真正袂適合 Demo
芋仔,阮真正袂適合 Demo

芋仔,阮真正袂適合 Demo

Pop

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

芋仔,阮真正袂適合 Demo

芋仔,阮真正袂適合 Demo

WuBin
WuBin

發布時間 2023-11-17


合作音樂人


介紹

芋仔,是我最討厭的食物
不管加在哪裡都一樣,甚至
它根本不應該出現在這個世界上
-
作曲 / 作詞 Composer / Lyricist:吳秉鴻 WuBin
製作人 Producer:子沂 IDYee
編曲 Arranger:子沂 IDYee
配唱製作人 Vocal Director:子沂 IDYee
錄音 Recording Engineers:子沂 IDYee
混音 Mixing Engineer:子沂 IDYee

封面設計:郭孝慈 慈慈

...查看更多 收合

歌詞

你出世著䆀
lí tshut-sì tio̍h bái
規个身軀攏臭臭
kui-ê sin-khu láng tshàu tshàu
面皮閣遮厚
bīn-phuê koh tsiah kāu
予人嫌閣有借口
hōo lâng hiâm koh ū tsioh-kháu

你說你想欲改
lí kóng lí siūnn-beh kái
我說改啥攏袂解決
guá kóng kái siánn láng bē kái-kuat
相信咱的緣份 完全是命中注定
siong-sìn lán --ê iân-hūn uân-tsuân sī miā tiong tsù-tiānn
無需要互相傷害
bô su-iàu hōo-siong siong-hāi

莫綴我走
mài tuè guá tsáu
拜託放我煞
pài-thok pàng-guá-suah
(歹勢),阮真正袂適合
phái-sè,gún tsin-tsiànn bē sik-ha̍p

芋仔~芋仔~
ōo-á~ōo-á~
請你愛體諒我的毋甘願
tshiánn lí ài thé-liōng guá --ê m̄ kam-guān
緊放手,No Goodbye
kín pàng-tshiú,No Goodbye
芋仔~芋仔~
ōo-á~ōo-á~
請你了解準做這世人重來
tshiánn lí liáu-kái tsún-tsuè tsit-sì-lâng tîng-lâi
也無咱的未來
iā bô lán --ê bī-lâi

若火鍋欸予你
nā hué-ko ē hōo lí
生活較自由自在
sing-ua̍h khah tsū-iû-tsū-tsāi
歸工軟糊糊
kui-kang nńg kôo kôo
是你的最愛
sī lí --ê tsuè ài

莫綴我走
mài tuè guá tsáu
拜託放我煞
pài-thok pàng-guá-suah
阮真正袂適合
gún tsin-tsiànn bē sik-ha̍p

芋仔~芋仔~
ōo-á~ōo-á~
請你愛體諒我的毋甘願
tshiánn lí ài thé-liōng guá --ê m̄ kam-guān
緊放手,No Goodbye
kín pàng-tshiú,No Goodbye
芋仔~芋仔~
ōo-á~ōo-á~
請你了解準做這世人重來
tshiánn lí liáu-kái tsún-tsuè tsit-sì-lâng tîng-lâi
也無咱的未來
iā bô lán --ê bī-lâi

...查看更多 收合