According to your device's language settings, we also offer English (Global).
Song about Sex (feat.奕碩&伍悅)
Song about Sex (feat.奕碩&伍悅)

Song about Sex (feat.奕碩&伍悅)

R&B / Soul

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

Song about Sex (feat.奕碩&伍悅)

Song about Sex (feat.奕碩&伍悅)

厭世少年
厭世少年

  • Song of the Day

  • 週排行冠軍歌曲

  • 達人推薦

  • 編輯推薦


發布時間 2021-04-14


合作音樂人


介紹

詞 Lyrics|鐘奕安(檳榔)、奕碩
曲 Composer|鐘奕安(檳榔)
編曲 Music Arranger|厭世少年

主唱 Vocal | 曾國洵(阿國)、奕碩、伍悅
電吉他 Electric Guitar|鐘奕安(檳榔)、蕭瑋德(陽痿)
電貝斯 Electric Bass|歐易(歐巴馬)
爵士鼓 Drums| 吳程笛(寶春)
薩克斯風 Saxophone|葉大云(大便)
和聲編寫/和聲 Backing Vocal |鐘奕安(檳榔)、奕碩、伍悅

錄音師 Recording Engineer|吳昱陞 Sam Wu
錄音室 Recording Studio|GANNNNN Studio
鼓組&電貝斯錄音師 Drum & Bass Recording Engineer | Andy Baker
鼓組&電貝斯錄音室 Drum & Bass Recording Studio |
玉成戲院錄音室 Yuchen Studio
電吉他錄音師 Electric Guitar Recording Engineer |陳逸夫 Yifu Chen
電吉他錄音室 Electric Guitar Recording Studio|GANNNNN Studio
薩克斯風錄音師 Sax Recording Engineer | 陳逸夫 Yifu Chen
薩克斯風錄音室 Sax Recording Studio |GANNNNN Studio

混音 Mixing |
吳昱陞 Sam Wu ( GANNNNN Studio )
母帶後期處理 Mastering |
Jon Tornblom@Transparent Mastering

特別感謝 Special Thanks|
連子維、老王、曾稔文、丁佳慧、陳逸夫、賴士琦、史孟玄...

...查看更多 收合

歌詞

享受無止盡的性高潮
你說像天一樣高
這種感覺是多麼美好
那海浪永不退潮

青春的肉體妖嬌又可愛
tshing-tshun ê bah-thé iau-kiau iū khó-ài

直直喘氣直直喈
ti̍t-ti̍t tshuán-khuì ti̍t-ti̍t kainn

阿莫伊都 哎喲磅空內
a-moo-i-too ai-iō pōng-khang lāi

由在你欲愛啥物姿勢攏會使
Iû-tsāi lí beh ài siánn-mih tsu-sè lóng ē-sái

你的溫柔包覆我的煩惱
我和你交叉纏繞
一條銀河掛在你的嘴角
星星月亮 都被你吃掉

快樂的種子搤甲規四界
khuài-lo̍k ê tsíng-tsí iah kah kui sì-kè

嘛毋願佮人公家
mā m̄-guān kah lâng kong-ke

我上愛你對我使性地
guá siōng ài lí tuì guá sái-sìng-tē

欲愛偌濟我是攏okay
beh ài guā-tsuē guásī lóng ok-khe

只要一句話
tsí-iàu tsi̍t kù uē

我是一隻奔跑的獅子
你的身體是我的草原
一起看星星 一起看明月
和你玩愛的遊戲
Higher than the sky

阮是一片草埔 青見見
gún sī tsi̍t phìnn tsháu-poo tshinn-kìnn-kìnn

你佇我的身軀頂跳舞
lí tī guá ê sing-khu tíng thiàu-bú

你替我沃水 你替我種花
lí thuè guá ak-tsuí lí thuè guá tsíng-hue

將阮的草捋予整齊
tsiòng gún ê tsháu luah hōo tsíng-tsuê

Tender like the wind

享受無止境的性高潮
一直一直一直要
這是前往天堂的通道
白眼翻到後腦勺

迷人的笑容緣投閣性格
bê-lâng ê tshiò-iôngiân-tâu koh sìng-keh

身懸一百八十八
sin-kuân tsi̍t pah pueh tsa̍p pueh

衫褲褪退退感覺歹勢歹勢
sann khòo thǹg thè thè kám-kak pháinn-sè pháinn-sè

由在你欲愛啥物角度攏好勢
iû-tsāi lí beh ài siánn-mih kak-tōo lóng hó-sè

...查看更多 收合