According to your device's language settings, we also offer English (Global).
Project 4w (Demo)
Project 4w (Demo)

Project 4w (Demo)

Alternative

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

Project 4w (Demo)

Project 4w (Demo)

AAhhh
AAhhh

發布時間 2023-04-20


介紹

-
扣除了勞健保還有房租還有生活費
你的薪水
能存到多少?
-
(忍住不尻Metal的嘗試)
(留言和我說你能存多少)

...查看更多 收合

歌詞

$W$W$W$W$W$W$W$W$W$W$W$W$W$W$W$W$W$W$W$W$W$W$W$W$W$W$W$W$W$W$W$W$W$W$W$W$W$W$W$W$W$W$W$W$W$W$W$W$W$W$W$W$W$W$W$W$W$W$W$W$W$W$W$W$W$W

...查看更多 收合