Stuck in the system
Stuck in the system

Stuck in the system

Alternative

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

Stuck in the system

Stuck in the system

悬搁判断
悬搁判断

發佈時間 2021-01-05


介紹

Stuck in the system

...查看更多 收合

歌詞

Stuck in the system
困在系统里

生活多富足
衣食已无忧
吃喝与玩乐
探亲作哎

科技多么好
替我决定没烦恼
一万年以后
谁还存在
谁在存在

我是机器还是人
我是机器还是人
我是机器还是人
我是机器人 机器

我是机器还是人
我是机器还是人
我是机器还是人
我是机器人

咖啡有力量
做个任务取颗糖
一间出租房
幸福 无常

冲浪多疯狂
冲浪有希望
我两眼一闭上
谁还存在
谁在存在

我是机器
不是机器
我是机器
不是机器

困在系统里
困在系统里
困在系统里
我困在我困在
我困在
系统里

...查看更多 收合


留言