Xuan

音樂人 臺北市

走走停停 唱唱跳跳
活躍地點: https://www.facebook.com/Xuan010/

…查看更多
  • 音樂

    0

  • 粉絲

    0

  • 追蹤中

    0

Xuan

發佈了一首歌曲

4 個月前


Xuan
Xuan・2 個月前

@鍾子晟

鍾子晟
鍾子晟・2 個月前

😭

Xuan
Xuan・4 個月前

@羗子晴 謝謝你的喜歡~❤️

…查看全部留言

最新發佈

流浪  Lost In Halfway

流浪 Lost In Halfway

Xuan


「我曾想像,有種鄉愁叫做自由。」 作詞:Xuan 作曲:Xuan 編曲:江東峻 Owen Chiang、Xuan 錄音:江東峻 Owen Chiang 混音:江東峻 Owen Chiang