Urchinny

音樂人 廣東

不自然角色

…查看更多
  • 音樂

    0

  • 粉絲

    0

  • 追蹤中

    0

焦點作品

欲言又止-Demo

欲言又止-Demo

Urchinny


一首描述互联网时代孤独感的歌。深夜捧着手机,想要长篇大论地表达自己,但最后只打出寥寥几字,渴望有人能看见、理解和交谈。 欲言又止,愿者上钩。