According to your device's language settings, we also offer English (Global).
台北心碎鵲橋 {專輯正式版}
台北心碎鵲橋 {專輯正式版}

台北心碎鵲橋 {專輯正式版}

Pop夜半暝

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

台北心碎鵲橋 {專輯正式版}

台北心碎鵲橋 {專輯正式版}

島嶼都市浪漫譚
島嶼都市浪漫譚

6 月

7

【 片刻隅光:午夜午夜、等阮返來、島嶼都市浪漫譚 】


  • 編輯推薦


發布時間 2022-10-15


介紹

永夜難平的兩隔之情 -「台北心碎鵲橋」

「愛有多真,夜有多深。」
失去了碼頭的船舶,了無目的飄盪到燈紅酒綠的現代都市,以成癮物等現代手段作為慰藉,卻無法平息心中悲痛,感覺連夜空中的彎月都是嘲諷。
直到再次響起的伊人歌聲,洗淨了迷茫,澄清了哀傷。
最後一次悲痛卻堅定的告白與告別,是船舶不再尋港,放下心碎,走上鵲橋,在黯然的結局後真正得到超脫。
天尚微光,伊人相擁,是幻亦如真,遺憾圓滿在夢中。
----------------------------------------------
詞Lyric|陳威廷
曲 Composer|何汶諺
製作人 Producer|高孟淵
協力製作 Co-producer|島嶼都市浪漫譚
編曲 Music Arranger|島嶼都市浪漫譚
編曲協力 Co-Arranger|高孟淵 周家光 黃永馳
配唱製作人 Vocal Producer|高孟淵
和聲編寫 Background Vocals Arranger|何汶諺 高孟淵
錄音師 Recording Engineer|高孟淵
混音師 Mixing Engineer|charlie-one lin
母帶後期處理工程師 Mastering engineer|Wayson Hsu
台語顧問|烏籽 oo-tsí
專輯設計|陳又陽
----------------------------------------------
羅馬拼音歌詞:
khuànn-buē-tshing gue̍h-înn
sī hûn ì sī luī i
âng-suànn khan-buē-khí
tsi̍t-lia̍p-sim sit-hûn lo̍k-phik
ah lí hōo gún ê miâ
gōng-lâng koh ū siánn-mih hó ǹg-bāng

phue-tsuá-siōng tê i-i
tsiú buē tshínn bāng tiong hì
thinn-tíng tshinn puànn hi-bî
siánn-lâng tsai gún sim-tshuì
phue-tsuá-siōng siá buē tshing
ài-jîn-sim bô tsua̍t-kî
sann lióng gí uē pia̍t-lī
tshian-bān lī tsua̍t-tsîng-si

khuànn buē tshing tsiân hîng
sī lōo bîng sī phiau-pik
pi-hí hun lōo kî
suah koo-sin bô-siau-bô-sit

ah lí tshiò gún ê bāng
bô-bāng
suah gōng-gōng kià-thok su-liām

iā siau-siau ian-ú lâu-tsuí sîng-khang peh-tsuán-tshian-huê lû bāng
thinn-tíng puànn gue̍h tsuí puànn gue̍h kiô-pinn khang uàn-tsheh
nā lí pàng-tshiú hîng sū hong-tshue
tsu-luī uānn bô san-bîng-hái-sè
phian-phian pue khì hue-tiong sī bê
tán bô lí lâi kái-sueh

kiânn kuè hông-tîn piàn-kuà
tsiah tsai bô-tsîng huân-huâ
se̍h--ah se̍h--ah ua̍t-thâu khuànn
gue̍h-niû tshiò gōng-lâng

...查看更多 收合

歌詞 動態歌詞

看袂清月圓
是雲翳 是淚漪
紅線牽袂起
一粒心 失魂落魄
啊 你予阮的名
戇人 閣有啥物好向望

批紙上題依依 酒未醒夢中戲
天頂星半稀微 啥人知阮心碎
批紙上寫袂清 愛人心無絕期
三兩語話別離 千萬字絕情詩

看袂清前行
是路明 是漂泊
悲喜分路歧
煞孤身 無消無息
啊 你笑阮的夢
無望 煞戇戇寄託思念

夜瀟瀟煙雨流水成空
百轉千迴如夢
天頂半月水半月 橋邊空怨慼
若你放手形似風吹 珠淚換無山盟海誓
翩翩飛去花中是迷 等無你來解說

行過紅塵變卦 才知無情繁華
踅啊踅啊越頭看 月娘笑戇人

...查看更多 收合


貓王

詞真的好美
整體旋律也是無懈可擊
聽完真的人沒了