According to your device's language settings, we also offer English (Global).
多情的人癡情的夢
多情的人癡情的夢

多情的人癡情的夢

Pop夜半暝

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

多情的人癡情的夢

多情的人癡情的夢

島嶼都市浪漫譚
島嶼都市浪漫譚

7 月

21

臺北場「甦醒」 Rainmaker幻雨首張專輯巡迴


  • Song of the Day

  • 編輯推薦


發布時間 2022-10-15


介紹

午夜夢迴的心酸囈語 -「多情的人癡情的夢」

夢囈呢喃、略顯露骨。
夢中不受道德拘束的思想奔馳,挖掘關係中被動一方真實情緒,如同月夜下顯露出的野性與道德拘束的拉扯,略顯詼諧的樂曲呈現如同夢境,抓著微妙平衡的奇詭之作。
----------------------------------------------
詞Lyric|陳威廷
曲 Composer|何汶諺
製作人 Producer|高孟淵
協力製作 Co-producer|島嶼都市浪漫譚
編曲 Music Arranger|島嶼都市浪漫譚
編曲協力 Co-Arranger|高孟淵 周家光 黃永馳
配唱製作人 Vocal Producer|高孟淵
和聲編寫 Background Vocals Arranger|何汶諺 高孟淵
錄音師 Recording Engineer|高孟淵
混音師 Mixing Engineer|charlie-one lin
母帶後期處理工程師 Mastering engineer|Wayson Hsu
台語顧問|烏籽 oo-tsí
專輯設計|陳又陽
----------------------------------------------
羅馬拼音歌詞:
nā hit-sî lí ū tah-ìng guá ài ê hue-luí
tsit-má tiō ē khui
lán ē-tàng tsò-hué happy
thinn-tíng gue̍h-niû mā ē-tàng sàng--lí
bô lí ê àm-mî ū lí ê tshuán-khuì
kah lí ê uē-bīn lóng tī guá bīn-tsîng
lí tinn-giân-bi̍t-gí tsha̍p-tsha̍p-tih-tih
bô-tshái tsiânn-si̍t bô-tshái
lán sī tsù-tiānn ê phuānn-lī
phian-phian ài buē-khí m̄-guān lâi siong-ti
siong-sioh lán ê ài-tsîng
lōng-huì lí ê hông-gân-tsua̍t-sè
ài í hūn tsá tiō sī tshiò-khue
kuè-khì ê lâng sī buē kóng-uē

iân ah iân-tâu siàu-liân-ke
tshiú the̍h tsi̍t-luí-hue
khuànn ah khuànn i suí jû hue
siūnn-beh lám sim-té

siūnn tong-sî lí bô tah-ìng
ua̍t-thâu tsuè-lí-khí luā-nī-á sim-tshuì kám tsin-tsiànn lóng-bô kám-tsîng
lí pi-phí bô-phín tsin-tsiànn huí-luī
bô-tshái tsiânn-si̍t bô-tshái
lán sī tsù-tiānn ê phuānn-lī
phian-phian ài buē-khí m̄-guān lâi siong-ti
siong-sioh lán ê ài-tsîng
lōng-huì lí ê hông-gân-tsua̍t-sè
ài í hūn tsá tiō sī tshiò-khue
kuè-khì ê lâng sī buē kóng-uē
hōo guá tsi̍t-ê siōng-hó kái-sueh
bô sik-ha̍p lóng-sī pe̍h-tsha̍t-uē tsuân-pōo lóng-sī lí ê būn-tê
sî-kan kuè tsi̍t-nî koh tsi̍t-nî
siūnn tong-tshoo-sî guá ê siunn-si
uī-tio̍h jiok lí tshian-san-bān-suí
sio-hiunn kî-kiû gua̍t-ló pó-pì
sî-kan kuè tsi̍t-nî koh tsi̍t-nî
guá sī lú-lâi-lú bô-huann-hí
siūnn-lí siūnn kah tshan-tshiūnn pe̍h-tshi ia̍h-sī ài-lí ài kah beh sí

...查看更多 收合

歌詞 動態歌詞

若彼時你有答應 我愛的花蕊 這馬就會開
咱會當做伙happy 天頂月娘嘛會當送你
無你的暗暝 有你的喘氣 佮你的畫面
攏佇我面前 你甜言蜜語㴙㴙滴滴
無彩 誠實無彩 咱是註定的伴侶
偏偏愛袂起 毋願來相知 相惜咱的愛情
浪費你的 紅顏絕世 愛與恨早就是笑詼 過去的人是袂講話

緣啊緣投少年家 手提一蕊花 看啊看伊隨如花 想欲攬心底

想當時你無答應 越頭做你去 偌爾仔心碎
敢真正攏無感情 你卑鄙無品真正匪類
無彩 誠實無彩 咱是註定的伴侶
偏偏愛袂起 毋願來相知 相惜咱的愛情
浪費你的 紅顏絕世 愛與恨早就是笑詼 過去的人是袂講話
予我一个 上好解說 無適合攏是白賊話 全部攏是你的問題
時間過一年閣一年 想當初時我的相思
為著逐你千山萬水 燒香祈求月老保庇
時間過一年閣一年 我是愈來愈無歡喜
想你想甲親像白痴 猶是愛你愛甲欲死

...查看更多 收合