According to your device's language settings, we also offer English (Global).
碼頭戀歌
碼頭戀歌

碼頭戀歌

Pop夜半暝

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

碼頭戀歌

碼頭戀歌

島嶼都市浪漫譚
島嶼都市浪漫譚

7 月

21

臺北場「甦醒」 Rainmaker幻雨首張專輯巡迴


  • Song of the Day

  • 編輯推薦


發布時間 2022-10-15


介紹

靜夜獨守的思念淚水 -「碼頭戀歌」

每個人皆是船舶,也總是碼頭。
漁船靠港才得到休養,卻總停下少而航出多。
戀人互相依偎、傾訴,卻也因著工作與生活,總成為忙碌後相處最少、犧牲最多的那人
『對你的思念,你聽得到嗎。』
『聽不到,但我知道呦。』
----------------------------------------------
詞Lyric|陳威廷
曲 Composer|何汶諺
製作人 Producer|高孟淵
協力製作 Co-producer|島嶼都市浪漫譚
編曲 Music Arranger|島嶼都市浪漫譚
編曲協力 Co-Arranger|高孟淵 周家光 黃永馳
配唱製作人 Vocal Producer|高孟淵
和聲編寫 Background Vocals Arranger|何汶諺 高孟淵
錄音師 Recording Engineer|高孟淵
混音師 Mixing Engineer|charlie-one lin
母帶後期處理工程師 Mastering engineer|Wayson Hsu
台語顧問|烏籽 oo-tsí
專輯設計|陳又陽
----------------------------------------------
羅馬拼音歌詞:
bô kui bô kî bô-huat kìnn lí ê li̍t-tsí
hái-íng su-liām phuānn tiâu sinn siūnn-tio̍h lí
kuàn hong kuàn li̍t si̍p-kuàn bô lí ê àm-mî
phuānn tsiú thun lo̍h-khì sī siūnn lí ê gán-luī
ah nā lí ē-tàng thiann-kìnn
guá tī lí khùn tsìn-tsîng liām ê si puànn-mî-á lóng-buē kiann-tshínn
ah nā lí ē-tàng khuànn-kìnn
kóng ài-lí ê tshuì lâu tsi̍t-tih siok-bo̍k ê lūi

lí kám-ū siūnn-khí hit-tiâu-kua
hit-tang-tsūn khí-phâng beh tshut-káng
lí kám-ū hiông-hiông siūnn-khí guá
guá uī lí tshiùnn ê hit-tiâu-kua
iā puànn-mî koo-phâng tsiò koo-tuann tán lí tńg-lâi guán sin-pinn hit-tsi̍t-kang

ah nā lí ē-tàng thiann-kìnn
guá tī lí khùn tsìn-tsîng liām ê si
puànn-mî-á lóng-buē kiann-tshínn
ah nā lí ē-tàng khuànn-kìnn
kóng ài-lí ê tshuì
lâu tsi̍t-tih siok-bo̍k ê luī

lí kám-ū siūnn-khí hit-tiâu-kua
hit-tang-tsūn khí-phâng beh tshut-káng
lí kám-ū hiông-hiông siūnn-khí guá
guá uī lí tshiùnn ê hit-tiâu-kua
iā puànn-mî koo-phâng tsiò koo-tuann tán lí tńg-lâi guán sin-pinn hit-tsi̍t-kang

tán lí phō guá ê hit-kang
tán-thāi lí khui-tshuì ê hit-kang
lán lóng ē-sái tshiò ê hit-kang
lán lóng ē-sái tshiò ê hit-kang

...查看更多 收合

歌詞 動態歌詞

無歸無期 無法見你的日子 海湧思念伴潮生 想著你
慣風慣日 習慣 無你的暗暝 伴酒吞落去 是想你的眼淚
啊 若你會當聽見 我佇你睏進前唸的詩 半暝仔攏袂驚醒
啊 若你會當看見 講愛你的喙 流一滴寂寞的淚
你敢有想起彼條歌 彼當陣起帆欲出港
你敢有雄雄想起我
我為你唱的彼條歌 夜半暝孤帆照孤單 等你轉來阮身邊彼一工
啊 若你會當聽見 我佇你睏進前唸的詩 半暝仔攏袂驚醒
啊 若你會當看見 講愛你的喙 流一滴寂寞的淚
你敢有想起彼條歌 彼當陣起帆欲出港
你敢有雄雄想起我
我為你唱的彼條歌 夜半暝孤帆照孤單 等你轉來阮身邊彼一工
等待你抱我的彼工 等待你開喙的彼工
咱攏會使笑的彼工 咱攏會使笑的彼工

...查看更多 收合