T.E.N.G

音樂人 新北市

Instagram: Teng.27
YouTube: T.E.N.G

…查看更多
  • 音樂

    0

  • 粉絲

    0

  • 追蹤中

    0

焦點作品

T.E.N.G - 【ONE DAY】

T.E.N.G - 【ONE DAY】

T.E.N.G


「是聖誕還是情人節」 詞Lyricist/曲Composer: T.E.N.G 編曲Arranger: T.E.N.G / NJC 製作Producer: T.E.N.G / NJC 錄音Recording Engineer: T.E.N.G 混音Mixing: T.E.N.G 封面設計Cover Design: Christina