According to your device's language settings, we also offer English (Global).
04 煙火 Firework
04 煙火 Firework

04 煙火 Firework

Rock

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

04 煙火 Firework

04 煙火 Firework

夕陽武士 Sunset Samurai
夕陽武士 Sunset Samurai

  • 編輯推薦


發布時間 2020-03-16


介紹

煙火Firework
-
「活著,就會期待著每一次發光發熱的機會。」

追隨理想的腳步實在沉重,世人的目光沒有永遠的標準。
絢爛閃爍的光芒結束後,還記得自己真正的樣子嗎?
-
作詞Lyricist:黃聖峰A-Fong Huang
作曲Composer:王立德Lee Wang
編曲Arrangement:夕陽武士Sunset Samurai
製作人Producer:鄭宇辰ORio Cheng
配唱製作人Vocal Producer:楊大正Sam Yang
歌詞用字指導:陳豐惠Tân Hong Hūi@李江却台語文教基金會Li Kang Khioh Taiwanese Foundation

...查看更多 收合

歌詞

每日看真濟人 心情攏寫咧面頂
Muí-ji̍t khuànn tsin tsuē lâng, sim-tsîng lóng siá teh bīn-tíng.

奢颺的笑容
Tshia-iānn ê tshiò-iông,

發現時間一過 點薰解憂愁
huat-hiān sî-kan tsi̍t kuè, tiám hun kái iu-tshiû.

理想無著時 毋敢去看清
Lí-sióng bô tio̍h-sî, m̄-kánn khì khuànn tshing.

看袂清楚怨嘆有啥意義
Khuànn buē tshing-tshóo uàn-thàn ū siánn ì-gī.

傷心過 莫閣壞念過去
Siong-sim kuè, mài koh huâi-liām kuè-khì,

需要一點勇氣
su-iàu tsi̍t-tiám ióng-khì.

才通改變生活所有真意
Tsiah thang kái-piàn sing-ua̍h sóo-ū tsin-ì.

生活失去色彩 失去所愛 無人會了解
Sing-ua̍h sit-khì sik-tshái, sit-khì sóo-ài, bô lâng ē liáu-kái.

一旦失去 無法度重來
It-tàn sit-khì, bô-huat-tōo tîng-lâi.

愛是一層一層艱苦 也是平凡的問題
Ài sī tsi̍t tsân tsi̍t tsân kan-khóo, iā sī pîng-huân ê būn-tê.

一種受盡風霜 得著的體會
Tsi̍t tsióng siū-tsīn hong-song, tit-tio̍h ê thé-huē.

是這个世界 永遠的問題
Sī tsit-ê sè-kài, íng-uán ê būn-tê.

走揣過程 心情袂定 等待時 難免孤單
Tsáu-tshuē kuè-tîng, sim-tsîng buē-tiānn, tán-thāi sî, lân-bián koo-tuann.

看無盡頭 也著愛行
Khuànn bô tsīn-thâu, iā-tio̍h ài kiânn.

一生青春短短 親像煙火
It-sing tshing-tshun té-té, tshin-tshiūnn ian-hué.

媠完隨風吹
Suí uân suî hong tshue.

...查看更多 收合