According to your device's language settings, we also offer English (Global).
11 同款的人 The same as you feat. 小歐
11 同款的人 The same as you feat. 小歐

11 同款的人 The same as you feat. 小歐

Rock

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

11 同款的人 The same as you feat. 小歐

11 同款的人 The same as you feat. 小歐

夕陽武士 Sunset Samurai
夕陽武士 Sunset Samurai

5 月

4

《 浪子天涯 》男子漢樂團 2024巡迴演唱 / 高雄場


  • 編輯推薦


發布時間 2019-05-30


介紹

同款的人 The same as you / feat.小歐
-
在人生道路上能夠遇到與我志同道合的人,顯得難能可貴。
-
作詞 Lyricist:黃聖峰 A-Fong Huang
作曲 Composer:王立德 WangLee
編曲Arrangement:夕陽武士 Sunset Samurai
口琴 Harmonica:曹鈞偉 Otis Tsao
製作人 Producer:鄭宇辰 ORio Cheng
配唱製作人 Vocal Producer:楊大正 Sam Yang
歌詞用字指導:陳豐惠Tân Hong Hūi@李江却台語文教基金會Li Kang Khioh Taiwanese Foundatio

...查看更多 收合

歌詞

你我攏是仝款的人
Lí guá lóng sī, kâng-khuán ê lâng,
互相扶持相倚
hōo-siong hû-tshî, sio-uá.
有講也有笑一直是我唯一願望
Ū kóng iā ū tshiò, it-ti̍t sī guá uî-it guān-bāng.
我也毋驚 風吹雨淋
Guá iā m̄-kiann, hong-tshue hōo-lâm
因為有你陪伴
in-uī ū lí puê-phuānn.
心情沉重
Sim-tsîng tîm-tāng,
佳哉也有你鼓勵我
ka-tsài iā ū lí kóo-lē guá.
留袂牢青春彼又閣按怎
Lâu buē tiâu tshing-tshun he iū-koh án-tsuánn.
留著滿滿的是紀念
Lâu tio̍h muá-muá ê sī kì-liām.
毋管好䆀 想著就袂驚
M̄-kuán hó bái, siūnn-tio̍h tiō buē-kiann,
未來的誓言我也無咧聽
Bī-lâi ê sè-giân guá iā bô leh thiann.
上重要是有你做伴
Siōng tiōng-iàu sī ū lí tsuè-phuānn.
想欲聽著你的聲
Siūnn beh thiann tio̍h lí ê siann,
唱這條予你的歌
tshiùnn tsit tiâu hōo lí ê kua.
因為你的這條歌 希望你永遠伨我
In-uī lí-ê tsit tiâu kua, hi-bāng lí íng-uán thīn guá.

...查看更多 收合


妄設計

這口琴搭起來真的很順很好聽

簡子琦

小歐是不是只要拿起口琴就會出現帥帥的人格啊XDDDD

ʚBBɞ

這口琴不只領500啦!!好聽

LiMin

欸欸欸 是上班不要看的小歐嗎!?