According to your device's language settings, we also offer English (Global).
01枉費青春 No more regrets
01枉費青春 No more regrets

01枉費青春 No more regrets

Punk

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

01枉費青春 No more regrets

01枉費青春 No more regrets

夕陽武士 Sunset Samurai
夕陽武士 Sunset Samurai

  • Song of the Day

  • 達人推薦

  • 編輯推薦


發布時間 2019-05-06


介紹

枉費青春 No more regrets
-
年少時期赴湯蹈火,
一次又一次地捲入情義的交戰,
妄想著付出能獲得同等的回饋,
抹去不了身上因懵懂和衝動所造成的傷痕,
抱著心中滿腔悔恨的無奈與接受,
告訴自己:別在未來吃虧,別再對不起自己。
-
詞 Lyricist:黃聖峰 A-Fong Huang
曲 Composer:王立德Wanglee
編曲 Arrangement:夕陽武士 Sunset Samurai
製作人 Producer:鄭宇辰 ORio Cheng
配唱製作人 Vocal Producer:楊大正 Sam Yang
歌詞用字指導:陳豐惠Tân Hong Hūi@李江却台語文教基金會Li Kang Khioh Taiwanese Foundatio

...查看更多 收合

歌詞

看著舊相片 情願毋捌你
Khuànn-tio̍ h kū siòng-phìnn, tsîng-guān m̄-bat lí.

可愛的志氣 是走去佗位
khóo-ài ê tsì-khì, sī tsáu khì tó-uī.

手骨的傷痕 只是一口氣
Tshiú-kut ê siong-hûn, tsí-sī tsi̍t kháu khuì.

人生的選擇 袂當閣後悔
Jîn-sing ê suán-ti̍k, buē-tàng koh hiō-hué.

情啊 愈講愈心虛
Tsîng-ah, jú kóng jú sim-hi.

道義的路上 愈行只有愈忝
Tō-gī ê lōo-siōng, jú kiânn tsí-ū jú thiám.

義啊 留戀無意義
Gī-ah, lâu-luân bô ì-gī.

若是看愈重 心情是愈沉重
Nā-sī khuànn jú tang, sim-tsîng sī jú tîm-tāng.

有過一擺閣一擺的
Ū kuè tsi̍t pái koh tsi̍t pái ê,

痛苦總算才了解
Thòng-khóo, tsóng-sǹg tsiah liáu-kái.

紛紛擾擾袂平
Hun-hun-jiáu-jiáu buē pîng,

憤慨變成無奈
hùn-khài piàn-sîng bô-nāi.

我問我堅強的理由
Guá mn̄g guá kian-kiông ê lí-iû,

其實就佇我心內
kî-si̍t tiō tī guá sim-lāi.

枉費青春不應該
Óng-huì tshing-tshun put ing-kai.

...查看更多 收合