05 彼時的青春
05 彼時的青春

05 彼時的青春

Pop ・ 日出

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

05 彼時的青春

05 彼時的青春

夕陽武士 Sunset Samurai
夕陽武士 Sunset Samurai

  • 編輯推薦


發佈時間 2015-01-02


歌詞

作詞:黃聖峰
作曲:王立德

想到讀冊時咱輕輕鬆鬆的笑聲 大漢了後你煞無緣故搬離開遮
較早這條路是咱下課時常會經過的路 四界攏是咱的聲音

經過了幾年這條路也已經變無仝 但是生活仝款是一工過一工
懷念著過去閣如何 日子也是按呢的過 閣卡按怎嘛是袂變

茫茫的人海中想欲將你揣 只是毋知按怎揣

微微的風對面吹 想著你講一句話 勇敢去面對孤單的人 看起來讓你真欣羨
其實我無想遮濟 因為我看著你上簡單的美麗 彼時的青春嘛無底揣

行著這條路將懷念囥心底
經過了幾年 這條路也已經變無仝 但是生活仝款是一工過一工

...查看更多 收合


留言

峻曦・1 個月前

不错

六街・1 年前

我愛