J.Sheon

音樂人

J. Sheon aka Tristan

…查看更多
  • 音樂

    0

  • 粉絲

    0

  • 追蹤中

    0

近期活動

第十一屆金音創作獎頒獎典禮

第十一屆金音創作獎頒獎典禮

19:00.台北市.臺北流行音樂中心

J.Sheon

出演了一場活動

1 年前

超犀利趴 SUPER SLIPPA 2019 PART 10

超犀利趴 SUPER SLIPPA 2019 PART 10

11:00.台北市.台北南港展覽館1館

最新發佈

I wanna be down

I wanna be down

J.Sheon


Brandy - I wanna be down 編曲改編重唱版 Bass Guitar: FunQ