According to your device's language settings, we also offer English (Global).
03 佮你的灶跤
03 佮你的灶跤

03 佮你的灶跤

Alternative兄弟沒夢不應該

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

03 佮你的灶跤

03 佮你的灶跤

拍謝少年 Sorry Youth
拍謝少年 Sorry Youth

7 月

21

【 ♫✧࿓ 2024新北市河海音樂季 ♫✧࿓ 】- 7/21


  • 編輯推薦


發布時間 2017-11-27


介紹

〈佮你的灶跤〉
有你的清香,是我日子的希望,搖滾樂是思鄉的氣味,是媽媽的少女時代

...查看更多 收合

歌詞

人講你二十歲的生活
是無仝 像春天的樹仔

其實你這馬猶原美麗啊
我轉來 是上大的希望

離開著較早的風景啊
有幾若冬 也幾若冬

這就是你愛我的證明啊
你唱的歌 佇這个灶跤

因為 你是我日子的希望 有你的清香
我心內不時咧疼痛 看你的形影

想起細漢時你佮阮唱的歌 這是阮上美麗的夢
想起故鄉的味我囥入心肝 這是阮上深的思念

夢中的你 猶原佇我身邊
心若驚惶 有你通疼
夢中的我 猶原佮你做伙
你的形影 佮咱的未來

...查看更多 收合


sx930612

第一次聽以為在說情人 看了註解才知道是在寫媽媽 但某種方面應該也可以說成情人