According to your device's language settings, we also offer English (Global).
台十七
台十七

台十七

Alternative海口味

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

拍謝少年 Sorry Youth

  • 編輯推薦


發布時間 2012-04-26


歌詞

台十七 (曲:拍謝少年 詞:維尼)

每工早起的時陣,若來看著你的朋友啊,敢會輕鬆寡?
是按怎我的生活齷齪,心情不時沉重,嘛不願共你講,
轉去過去的海岸,才知影都市的生活咱是袂扭掠,
是我青春幼稚痟眠夢,大聲喝朋友啊,咱著輕鬆活啊!

...查看更多 收合


ycpss94107

聽這首騎台十七騎太開心
結果落鏈在路邊?