According to your device's language settings, we also offer English (Global).
新迪爵戀曲
新迪爵戀曲

新迪爵戀曲

Alternative海口味

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

新迪爵戀曲

新迪爵戀曲

拍謝少年 Sorry Youth
拍謝少年 Sorry Youth

  • Song of the Day

  • 編輯推薦


發布時間 2012-04-26


歌詞

新迪爵戀曲 (曲:拍謝少年 詞:薑薑)

趁這馬根本無你,也無阮的未來
你的心,你的夢才是孤單
你無阮敢會使
你的人真正無通,你黑暗的末來
你的夢真正孤單,你無我敢會使

一個人行袂出來伊予伊的愛
佇雨落的時陣,你無聲的人
叫是我聽袂出來,你無心答案
你黑暗的未來,阮無聲的夢

趁這馬根本無你,也無阮的未來
你的夢真正孤單,糟蹋阮的期待
你的夢無看現實,閣加咱的未來
希望過新的日子,是啥人的期待

...查看更多 收合