Pang_LOL

音樂人 香港

得閒飲茶

…查看更多
  • 音樂

    0

  • 粉絲

    0

  • 追蹤中

    0

Pang_LOL

發佈了一首歌曲

1 年前


Chiling Lam
Chiling Lam・4 個月前

在台灣的香港人報道,很棒的作品👍繼續加油

…查看全部留言

最新發佈

隔岸

隔岸

Pang_LOL


《隔岸》 作曲:梁國鵬 作詞:關鉅恒 a.k.a. KwanKung、梁國鵬 編曲:梁國鵬 主唱:鍾紫琦 a.k.a Tsztsz、關鉅恒 a.k.a. KwanKung、梁國鵬