你是誰?Cima Kiso?
你是誰?Cima Kiso?

你是誰?Cima Kiso?

Electronic

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

你是誰?Cima Kiso?

你是誰?Cima Kiso?

霓卡Nikar
霓卡Nikar

發佈時間 2021-04-07


介紹

《你是誰?Cima Kiso?》是小孩進到部落最常接受的生活問答,是最簡單卻讓許多離開部落的孩子已經回答不出來的問題,也在編曲裡用了阿美族領答唱的呼應旋律交替。

詞/曲:舞賽.瑪喜鹿/老人飲酒歌
編曲:舞賽.瑪喜鹿
演唱:阿布絲/Sufin

...查看更多 收合

歌詞

你從哪裡來?
Nani cowaay kiso a tayni?
你的部落在哪裡?
I cowa ko loma' namo?
你家有幾個人?
Papina ko paro no loma' namo?
你的爸爸叫什麼名字?
Cima ko ngangan ni mama no miso?

我來自馬太林。
Nani Madalin kako a tayni.
我的家在山上。
I lotok ko loma' niyam.
我家有五個人。
Lalima ko paro no loma' niyam.
我爸爸名叫瑪喜鹿。
Ci Masiru ko ngangan ni mama no mako.

你是誰?
Cima kiso?

...查看更多 收合