According to your device's language settings, we also offer English (Global).
捶心肝 Full band
捶心肝 Full band

捶心肝 Full band

Rock

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

捶心肝 Full band

捶心肝 Full band

楊先生
楊先生

  • 編輯推薦


發布時間 2022-08-09


介紹

詞曲/楊承曄
編曲/楊沛霖

...查看更多 收合

歌詞

捶心肝

因為我~尬妳作伙就會捶心肝

大家都~講咱兩人是沒卡爪

因為我~尬妳作伙就會捶心肝

到底咱兩人有卡爪沒卡爪

搭啦 搭啦搭啦搭啦⋯⋯搭啦搭
搭啦搭啦搭啦
搭啦 搭啦搭啦搭啦⋯⋯
搭啦搭~搭*2

一個人的歌. 聽起來真孤單

茫茫渺渺的世界 心畏寒

二個人的歌。聽起來卡快活

因為有你 我攏毋驚

惦在這個所在 心內實在感慨

我有我的理想 你有你的未來

風風雨雨的等待 藏在心裡的悲哀

妳底身邊 我架站ㄟ在

...查看更多 收合