03 Tang Baobao Summer Camp
03 Tang Baobao Summer Camp

03 Tang Baobao Summer Camp

Metal嘟嘟莖漿 Doo Doo Ching Chong

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

03 Tang Baobao Summer Camp

03 Tang Baobao Summer Camp

Mr.LH Band (李先生大樂隊)
Mr.LH Band (李先生大樂隊)

發布時間 2022-11-18


介紹

炎炎夏日,就在今日,TangTang男子要出遊。
但問君能有幾多愁,不過多了一條蟲。

作曲:李浩 Mr.LH
編曲:李浩 Mr.LH、裴浩彤
混音/錄音:李浩 Mr.LH
封面:李浩 Mr.LH
特別嘉賓:裴浩彤

...查看更多 收合

歌詞

ㄛ~~~~~~~~Yeah~~~~~~~~
Weeeeeeeiiiiiiiii~~~~~~~~~~

...查看更多 收合