01 Ching Chong bing bong
01 Ching Chong bing bong

01 Ching Chong bing bong

Metal嘟嘟莖漿 Doo Doo Ching Chong

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

01 Ching Chong bing bong

01 Ching Chong bing bong

Mr.LH Band (李先生大樂隊)
Mr.LH Band (李先生大樂隊)

發布時間 2022-11-08


介紹

巨石Chong森,中文0分,Social Credit + 100,000分。

Rock say : Ching Chong bing bong stone cold IiieeEEEE

作曲:李浩 Mr.LH
編曲:李浩 Mr.LH、裴浩彤
混音/錄音:李浩 Mr.LH
封面:李浩 Mr.LH
特別嘉賓:裴浩彤

...查看更多 收合

歌詞

這是沒有提供歌詞的歌曲