心桔 Heart Knot
心桔 Heart Knot

心桔 Heart Knot

Rock米粒人森 Life of ...

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

心桔 Heart Knot

心桔 Heart Knot

MenliveN 米粒人
MenliveN 米粒人

  • 編輯推薦


發布時間 2019-08-07


介紹

桔梗花語:永恆的愛、絕望的愛

我對你的愛是永恆
你對我的情是絕望

阮兮回憶
著是
飛去兮銃子

...查看更多 收合

歌詞

沉重兮心情 捎起桌頂咱高中翕兮迄張相片
目屎撥未離 無情無義 講一句再會 汝著斡頭做汝去

已經是第七工
大雨挵佇咱兮過去
作伙看月娘兮天窗
我猶原是一个人
恬恬守佇手機也邊也
嘛知也即擺應該已去了
之青份兮感覺
是何時變作汝兮身影

汝共我來變心
竟然無共恁爸來通知
予我親像白癡
險險兮害我心臟來停去

汝共我來變心
竟然無共恁爸來通知
希望汝回心轉意
趕緊啊轉來我兮身軀邊


淒冷兮雨
攑起雨傘心煞澹糊糊
情願啥物攏無
沃雨 感冒
只要汝轉來抱緊我

淒冷兮風
汝敢知我心內兮苦楚
想當初
滿滿幸福
如今已沉落海底我看攏無

心愛兮
咱過去鬥陣兮所在
伊會永遠囥佇我心肝內
心愛兮
若假使講可會使重來
我絕對未再放汝走
我會絚絚兮共汝牽兮

我兮期盼親向路邊精牲
汝兮無情踏著我兮真心
阮兮回憶著是飛去兮銃子
我兮回憶著是飛去兮銃子

...查看更多 收合