According to your device's language settings, we also offer English (Global).
這款的日子
這款的日子

這款的日子

Pop我的怪獸朋友 My Monster Friends

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

這款的日子

這款的日子

Lazycall 樂團
Lazycall 樂團

發布時間 2014-05-02


介紹

這款的日子,怨嘆沒落時。

...查看更多 收合

歌詞

這款的日子

詞:張傑桓 Leo Chang
曲:葉家寰 Sony Yeh
編曲:Lazycall

在這無聊的暗眠
轉來轉去 不知欲衝蝦米
卡電話給我兄弟
每一個都說 歹勢我謀營

這社會 常常不講理(我已經很慣習)
佇在這 空傷悲 怨嘆沒落時

借問 未來在叨位
這款的日子 認真顛倒是傷心
借問 成功是當時
繼續佇在這 我要怎樣出頭天

日子越來越舒適
心內那欸 越來是越空虛
讀書讀到頭殼壞去
錢賺擱卡多 厝嘛買不起

...查看更多 收合