天涯海角
天涯海角

天涯海角

RockNUew (Demo)

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

天涯海角

天涯海角

成悍
成悍

發佈時間 2019-05-01


介紹

詞曲 / 成悍
編曲 / 飛行公路

...查看更多 收合

歌詞

我誒心遞這 你誒心遞遠方
咱的愛 親像散場的電影
牽著你的手 走遍海角天涯
咱的夢 煞已經變風沙

天涯海角 你的形影
我到叼攏找無影
不願相信 你的心肝
狠心放煞阮一個人
天涯海角 追隨著我
你永遠攏抹孤單
我的心內 你若唔悟
咱就行到這就準都煞
只剩你的形影

牽著你的手 走遍海角天涯
咱的夢 煞已經變風沙

唔舍人誒凍尬阮供愛情到底是舍
對彼此青春膏認識相戀
甚至最後變做陌生誒人

...查看更多 收合


留言