According to your device's language settings, we also offer English (Global).
惦在台南
惦在台南

惦在台南

Alternative萬壽菊

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

惦在台南

惦在台南

黃浩庭
黃浩庭

  • 編輯推薦


發布時間 2022-12-07


歌詞

巷仔內的攤頭阿姨 講要吃就家己添
擱遇著行春的厝邊 阿叔阿伯攏是阮homie…

喝乎趣味 喝乎歡喜 三不五時來逗陣 笑容滿滿 感覺甜甜
平安過日尚舒適

心稀微 擱是落雨天 著想起伊的聲音
心花開 遇見日頭天 會鼻著伊的氣味


這個台南的人情味
毋知伊敢擱有記持(是啥麼?)
彼當陣我擱真幼齒
一天到暗 互相創治

喝乎趣味 喝乎歡喜 來去樹仔腳唸歌詩 笑容滿滿 感覺甜甜
甘講我也袂清醒

心稀微 擱是落雨天 著想起伊的聲音
心花開 遇見日頭天 會鼻著伊的氣味
害我睏袂去 卡想嘛細伊 夢中才來相見
想欲返去 吃一碗豆菜麵 外位仔吃袂到的
人情味

惦在台南的人情味

...查看更多 收合