黃宇寒 係無?
黃宇寒 係無?

黃宇寒 係無?

Folk【2020客家流行音樂大賽 得獎合輯】∣後生 調 II ∣

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

黃宇寒 係無?

黃宇寒 係無?

全球客家流行音樂大賽
全球客家流行音樂大賽

  • Song of the Day

  • 編輯推薦


發布時間 2021-04-21


介紹

獻給所有飽受網路世界摧殘的人,不要想著是不是自己不夠好,而是這個世界太殘酷,蠶食鯨吞了善良的人。

...查看更多 收合

歌詞

作詞:黃宇寒
作曲:黃宇寒、張天偉、逄捷、曾景崧、卞宗仁

眠床頂 睡一覺 minˇ congˇ dangˋ soi idˋgau
看等自家一儕 kon denˋqidˋgaˊ idˋ saˇ
企在湖脣項 kiˊcai fuˇsunˇhong (站在湖畔旁)
遠遠看 天吂光 rhenˊrhenˊkon tienˊmangˇgongˊ
擎頭看等樹椏 kiaˇ teuˇkon denˋsu vaˊ
全全無影無跡 qionˇqionˇmoˇrhangˊmoˇjiagˋ
回頭看 光彩生活 fiˇteuˇkon gongˊ caiˋ senˊ fad
這係亻厓想愛个無? iaˋhe ngaiˇxiongˋoi ge moˇ
帶笑面 煞猛打拼 有無? dai seu mien sadˋmangˊdaˋbiang iuˊmoˇ
(帶著笑臉 努力生活 有嗎? )
慢慢仔 感受冷風 man man eˋ gamˋsu langˊfungˊ
這係亻厓相信个嗎? iaˋhe ngaiˇxiongˊxin ge moˇ
停下來 無可能 係無? tinˇhaˊloiˇ moˇkoˋnenˇ he moˇ
亻厓聽著 有人講 ngaiˇtangˊdoˋ iuˊnginˇgongˋ
看來人靚命靚 kon loiˇnginˇjiangˊmiang jiangˊ
無麼个煩惱 恁好 moˇmaˋ ge fanˇnoˋ anˋ hoˋ
行等來 行等走 hangˇdenˋloiˇ hangˇdenˋzeuˋ
擎頭看等天頂 kiaˇteuˇkon denˋtienˊdangˋ
消失無影無跡 seuˊsiidˋmoˇrhangˊmoˇjiagˋ

回頭看 光彩生活 fiˇteuˇkon gongˊcaiˋsenˊ fad
這係亻厓想愛个無? iaˋhe ngaiˇxiongˋoi ge moˇ
帶笑面 煞猛打拼 有無? dai seu mien sadˋmangˊdaˋbiang iuˊmoˇ
(帶著笑臉 努力生活 有嗎? )
慢慢仔 感受冷風 man man eˋgamˋsu langˊfungˊ
這係亻厓相信个嗎? iaˋhe ngaiˇxiongˊxin ge moˇ
停下來 無可能 係無? tinˇhaˊloiˇ moˇkoˋnenˇ he moˇ
細倈仔喊等 但係無人應? se lai eˋhemˊdenˋ tan he moˇnginˇ en
(男孩拼命喊著 但是沒有任何回應)
盡命仔喊等 有人知無? qin miang eˋhemˊdenˋ iuˊnginˇdiˊmoˇ
知無? diˊmoˇ
細倈仔喊等 但係無人應? se lai eˋhemˊdenˋ tan he moˇnginˇ en
(男孩拼命喊著 但是沒有任何回應)
有人在無? 在無? iuˊnginˇcoiˊmoˇ coiˊmoˇ
回頭看 光彩生活 fiˇteuˇkon gongˊcaiˋsenˊ fad
這係亻厓想愛个無? iaˋhe ngaiˇxiongˋoi ge moˇ
帶笑面 煞猛打拼 有無? dai seu mien sadˋmangˊdaˋbiang iuˊmoˇ
(帶著笑臉 努力生活 有嗎? )
慢慢仔 感受冷風 man man eˋ gamˋsu langˊfungˊ
這係亻厓相信个嗎? iaˋhe ngaiˇxiongˊxin ge moˇ
停下來 無可能 係無? tinˇhaˊloiˇ moˇkoˋnenˇ he moˇ

...查看更多 收合


cone_

cone_・1 年前

客家话耶!

manson_zed

manson_zed・1 年前

這很可以! 原來客家話可以這樣玩

喜,樂

喜,樂・1 年前

第一句就雞皮疙瘩掉滿地的旋律與嗓音,謝謝🙏🏾臺灣有這樣的音樂與歌曲好棒👍

EtherQ

EtherQ・1 年前

好好聽!