金刚祈愿(demo)
金刚祈愿(demo)

金刚祈愿(demo)

Rock

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

金刚祈愿(demo)

金刚祈愿(demo)

麦德山
麦德山

發佈時間 2021-03-11


介紹

愿诸众生永具安乐及安乐因
愿诸众生永离众苦及众苦因
愿诸众生永具无苦之乐 我心怡悦
愿诸众生远离贪嗔之心 住平等舍

...查看更多 收合

歌詞

嗡 巴玛夏瓦热帕的
南巴修 纳嗄南 达
雅塔 萨瓦沃热达 哈纳哈纳班贼纳
热恰热恰娑哈

...查看更多 收合