According to your device's language settings, we also offer English (Global).
境demo_2
境demo_2

境demo_2

Rock

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

境demo_2

境demo_2

迷誤公路
迷誤公路

發布時間 2023-01-18


介紹

願所有在壓抑的人類
釋放

...查看更多 收合

歌詞

我試著
跨越一切勇敢往前

我試著
感受一切表達所有
的承重

我試著回應
你的聲音

我試著追尋
你的身影
你的身影

我闖入無人之境
尋找你

卻迷失自己

我闖入無人之境
尋找你

卻迷失了自己

我試著
用力踏出渺小的世界

我試著
喘息這些複雜的空間

我試著回應 你的聲音
我試著追尋 你的身影 你的身影

感受著
想像著
我想像著
我承載著

...查看更多 收合