DOMI

音樂人 臺北市

一個即將變成社畜的大學生
Ins:__do_mi__

…查看更多
  • 音樂

    0

  • 粉絲

    0

  • 追蹤中

    0

焦點作品

My Own Way

My Own Way

DOMI


用這首歌當作我的起點 Credit: 詞:DOMI 曲:DOMI 編曲:DOMI 錄音:DOMI 混音:DOMI 母帶:DOMI 封面:DOMI