DJ-HARDCORE

音樂人 臺北市

第54亞太影展慶功宴 包場DJ
IROO 服飾 春酒晚會 包場DJ
EPSON 春酒晚會 包場DJ
BEN Q 春酒舞會 包場DJ
富邦人壽 聯歡舞會 包場DJ
And More.................
高壓電派對 硬電連續轟炸DJ
---------------------------------------
http://tw.streetvoice.com/users/DJ_HARDCORE/ [Streetvoice]

http://facebook.com/DJ.HARD2CORE [FaceBook]

…查看更多
  • 音樂

    0

  • 粉絲

    0

  • 追蹤中

    0