According to your device's language settings, we also offer English (Global).
硬殼 Persist
硬殼 Persist

硬殼 Persist

Folk等路《Waiting a present for》

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

硬殼 Persist

硬殼 Persist

邱舒 Chiu Shu
邱舒 Chiu Shu

  • 編輯推薦


發布時間 2022-05-31


介紹

關於 #邱舒的時間:
相信自己,正被陪伴著。

遇到什麼困境才會想表達出來?
合得來,合不來的人心情意,都沒關係,你願意理解彼此,這樣的陪伴就夠了。

混音在左右聲道如角色同時對接問答、在對話,或是陪伴提醒著:偶爾也要練習對自己溫柔些。

***
邱舒 Chiu Shu 首張客語專輯
《等路Waiting a present for》
—— 5.20 實體專輯發行
—— 5.31 數位平台上架
相關資訊請至:https://linktr.ee/chiushu

...查看更多 收合

歌詞

詞曲:邱舒(邱莉舒)

編曲協力:邱巧荺
木吉他:巫康裘
豎笛:邱巧荺

錄音師:巫康裘、邱舒(邱莉舒)
錄音室:舒聲舒心室、白玲企業社
混音師:劉詩偉
混音室:樹人咪房

堵著麽个正會想講出來
duˇ doˋ maˋ gai zang voi xiongˋ gongˋ cudˋ loiˇ
在哪時正會聽得識
di nai siiˇ zang voi tangˊ dedˋ siidˋ
正曉得別人个想法?
zang hiauˋ dedˋ ped nginˇ ge xiongˋ fabˋ

共樣个人 共樣个心
kiung iong ge nginˇ kiung iong ge ximˊ
共樣个情 共樣个意
kiung iong ge qinˇ kiung iong ge i

哪久聽到吔 係毋係?个聲音
nai giuˋ tangˊ doˋ e he mˇ he ngaiˇ ge sangˇ imˊ
係毋係
he mˇ he
乜無關係了
me moˇ guanˇ he leˋ

無共樣个人 無共樣个心
moˇ kiung iong ge nginˇ moˇ kiung iong ge ximˊ
無共樣个情 無共樣个意
moˇ kiung iong ge qinˇ moˇ kiung iong ge i

共仔著 共毋著
kiung eˇ doˋ kiung mˇ doˋ

乜無關係啦 ?就在這
me moˇ guanˇ he la ngaiˇ qiu di iaˋ
無關係 你聽得識
moˇ guanˇ he nˇ tangˊ dedˋ siidˋ
無關係 你聽識就罅咧
moˇ guanˇ he nˇ tangˊ siidˋ qiu la leˋ

毋使愁慮
mˇ siiˋ seuˇ li
摎你做伴 摎你共下
lauˊ ngˇ zo panˊ lauˊ ngˇ kiung ha

共下
kiung ha

...查看更多 收合