大樹公_Demo
大樹公_Demo

大樹公_Demo

Folkdemo

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

大樹公_Demo

大樹公_Demo

青虫 aoi
青虫 aoi

發布時間 2019-04-28


介紹

關於樹的故事。

...查看更多 收合

歌詞

我恬恬的站佇遮 看世界的變化
三百冬前風帶我來遮 我抑擱是一個囝仔

我恬恬的站佇遮 隔壁有一個阿兄
兩百冬前抑擱真勇健 為我遮風擋雨攏毋驚

有一日來了幾隻動物 阿兄說叫做人類
人類說大哥發甲真直真媠 一定會當換袂少錢

我恬恬地站佇遮 看世界的變化
三百冬前風帶我來遮 我抑擱是一個囝仔

我恬恬地站佇遮 隔壁搬來一個庄仔
一百冬前他們叫我大樹公 為我起廟對我真感謝

有一暝村長來擲筊請示 他說新路要對我遮過
大樹公你擋佇路中央 要徙開也是姑不而將

來到這個世界兩三百年 看過遮濟代誌袂當插嘴
遮呢濟的痛苦吞落腹肚 強欲袂喘氣

來到這個世界兩三百年 看過遮濟代誌袂當插嘴
遮呢濟的朋友來來去去 我也放袂離


我恬恬地站佇遮 看世界的變化
三百冬前風帶我來遮 我抑擱是一個囝仔

我恬恬地站佇遮 這馬住佇一個冊廚仔
我的身軀變作一張一張紙 阮朋友的故事都寫佇遮

...查看更多 收合


茹小小

茹小小

好棒喔😭😭😭

Salvn

Salvn

好痛的歌词,难过了

xian_jeremy

xian_jeremy

為什麼一群中國人一直都要要求台灣歌手把歌上傳到你們的音樂網站上

南岸海风吹

南岸海风吹

加油啊 建议去网易云音乐上喔 上面的村民个个是人才 说话又好听。