tām-tsuí tik-uî a hong-tsîng(淡水竹圍仔風情)
tām-tsuí tik-uî a hong-tsîng(淡水竹圍仔風情)

tām-tsuí tik-uî a hong-tsîng(淡水竹圍仔風情)

Folk ・ 0?Demo all demo

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

tām-tsuí tik-uî a hong-tsîng(淡水竹圍仔風情)

tām-tsuí tik-uî a hong-tsîng(淡水竹圍仔風情)

siàu-lú khah-lah/少女卡拉
siàu-lú khah-lah/少女卡拉

  • 編輯推薦


發佈時間 2019-04-26


歌詞

曲:盛心亭、邱丹霓
詞:邱丹霓

古早古早的時代
淡水東南好所在
為著閘風種竹仔
庄頭號名竹圍仔

水筆仔 紅樹林
釘根落塗gâu生湠
紅毛城 十三行
保護歷史佮文化

關渡大橋觀音山
美麗風景好行踏
本土心 世界情
地靈人傑好前程

...查看更多 收合


留言