Ji̍t-thâu-hue (日頭花)demo
Ji̍t-thâu-hue (日頭花)demo

Ji̍t-thâu-hue (日頭花)demo

Rock ・ 0?Demo all demo

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

Ji̍t-thâu-hue (日頭花)demo

Ji̍t-thâu-hue (日頭花)demo

siàu-lú khah-lah/少女卡拉
siàu-lú khah-lah/少女卡拉

  • 編輯推薦


發佈時間 2018-03-28


介紹

「日頭花就親像咱欲守護的人,看著伊憂愁、艱苦的時,就會煩惱自責。為著心愛的人,用心去對待伊、愛護伊,予伊快樂,我嘛會感覺歡喜。」

...查看更多 收合

歌詞

(日頭花)
詞:Tan nî
曲:N̂g tì-ka、Tan nî

*
lí ê iu-tshiû tshiūnn tsi̍t luí ji̍t-thâu-hue
你的憂愁 像一蕊日頭花
bô guân-khì hue lian-lian
無元氣 花蔫蔫
bô tsing-sîn bīn suê-suê
無精神 面垂垂
guá tiâu-ti̍t kan-ta tsai-iánn ak-tsuí ti̍t-ti̍t-se̍h
我條直 干焦知影沃水直直踅
*
ji̍t-thâu-hue ji̍t-thâu-hue ū ji̍t tsiah bē thâu-lê-lê
日頭花 日頭花 有日才袂頭lê-lê
ji̍t-thâu-hue ji̍t-thâu-hue ū tsí tsiah ē tāi-tāi-senn
日頭花 日頭花 有籽才會代代生
ji̍t-thâu-hue ji̍t-thâu-hue ū sim tsiah ē khui sim-hue
日頭花 日頭花 有心才會開心花
*
lí ê iu-tshiû guá tsin tsū-tsik
你的憂愁 我真自責
bô-lūn gán-tsîng guā-nī khùn-lân
無論眼前偌爾困難
siūnn beh thè lí tsiong huân-ló kái-kuat
想欲替你將煩惱解決
tsí-iáu lí ê tshiò-iông koh tsài huê-tsuán
只要你的笑容閣再回轉
*
huân-ló ak siunn tsió ak siunn tsē
煩惱 沃傷少沃傷濟
siunn tsió bô kàu la̍t siunn tsē bô-huat siau-tháu
傷少無夠力 傷濟無法消敨

...查看更多 收合


留言