NTU Hip-Hop

音樂人 臺北市

台大嘻研 NTU Hip-Hop

…查看更多
  • 音樂

    0

  • 粉絲

    0

  • 追蹤中

    0

NTU Hip-Hop

發佈了一首歌曲

6 個月前


jalen
jalen・2 個月前

🔥🔥🔥

broken_pond_t5o
broken_pond_t5o・5 個月前

怎麼這麼神...

Chiil Yi
Chiil Yi・5 個月前

真ㄉ🔥🔥🔥 希望可以上排行榜🥺🥺

…查看全部留言
NTU Hip-Hop

發佈了一首歌曲

6 個月前


xu_huang
xu_huang・4 個月前

台灣最高學府 還不聽爆

艾瑞克
艾瑞克・6 個月前

很可以

阿東
阿東・6 個月前

超強的 女rapper超有魄力的 整個編曲也超猛 已單曲循環

…查看全部留言

最新發佈

NTU Hip-Hop 台大嘻研 - liVE EVil ft. DK, GummyB

NTU Hip-Hop 台大嘻研 - liVE EVil ft. DK, GummyB

NTU Hip-Hop


NTU Hip-Hop 台大嘻研 - liVE EVil ft. DK, GummyB (台大嘻研 2020 MIXTAPE) ・Song Credit・ 詞曲:DK, GummyB 編曲:鱔魚意麵BigBullLazier 混錄:鱔魚意麵BigBullLazier 封面設計:黃捷 ・Follow us on Instagram・ NTU Hip-Hop 台大嘻研: https://www.instagram.com/ntu_hiphop/ DK: https://www.instagram.com/dr.kan_dont_diagnosis/ GummyB: https://www.instagram.com/gummy.bbbb/ 鱔魚意麵: https://www.instagram.com/bigbulllazier/ 黃捷: https://www.instagram.com/jay9864/