ijustwannabeyourfriend 我只想當普通朋友
ijustwannabeyourfriend 我只想當普通朋友

ijustwannabeyourfriend 我只想當普通朋友

Pop

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

ijustwannabeyourfriend 我只想當普通朋友

ijustwannabeyourfriend 我只想當普通朋友

王頌
王頌

發佈時間 2021-03-31


介紹

我只想當普通朋友 ijustwannabeyourfriend

...查看更多 收合

歌詞

我只想當普通朋友 ijustwannabeyourfriend

詞/曲:王頌

你約我週六 看電影
還說要一起 通宵

你牽我的手 在路上
但你只是我 朋友

i just wanna be your friend
i just wanna be your friend
i just wanna be your friend
just be your friend

i just wanna be your friend
i just wanna be your friend
i just wanna be your friend
just be your friend

隔天你call我 去唱K
想說要怎麼 say no

週日我只想 待在家
吃零食看劇 耍廢

i just wanna be your friend
i just wanna be your friend
i just wanna be your friend
just be your friend

i just wanna be your friend
i just wanna be your friend
i just wanna be your friend
just be your friend

...查看更多 收合