SHAWTY DEMO
SHAWTY DEMO

SHAWTY DEMO

R&B / Soul

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

SHAWTY DEMO

SHAWTY DEMO

CoCoLee
CoCoLee

發佈時間 2021-03-01


歌詞

Shawty I want your body
Bae Can you love me
Bae wish no way to trap me
描繪不出妳的角度
只在指尖中輕觸
只在夢境裡徘徊
描繪一遍又一遍

...查看更多 收合


Candy

Candy・1 個月前

♡♡😍