I Miss You (acoustic)
I Miss You (acoustic)

I Miss You (acoustic)

Pop余浩東 Demo

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

I Miss You (acoustic)

I Miss You (acoustic)

余浩東 Ken
余浩東 Ken

發佈時間 2021-04-23


歌詞

I Miss You
詞曲/余浩東
A
冰箱的小紙條
還留著你的提醒
床邊也還有你的香味
衣櫃上的外套
是你喜歡的那件
手機留言每封都是你
B
生活依然 像沒改變
一樣每天 需要咖啡
原來我 多想你在身邊
C
I need you 快點回來吧
愛一直在原地等待
你明白是無心的傷害
想念你的微笑
I miss you 別再冷戰吧
怎麼捨得讓你哭泣
就牽著我的手別放開
你是我的唯一
D
My love for you
My love for you

...查看更多 收合