Tminun qu tninun

分類 Folk
發佈 2017 年 7 月 13 日
播放次數

0


喜歡

0


轉貼

0


播放


Tminun qu tninun
編織靈魂

詞曲:馬曉安
編曲/吉他:古皓宇

Lokah ta snhi ke’na Yaba ta

Yaba ta Utux kayal qu pqyanux itan

Walnya kingiwan kinqihan ta

Klokah tayal !

(改編泰雅山地聖詩273首 遵行主道)

翻譯詞:

我們要堅信 上帝的話,祂是我們生命的源頭,祂已赦免我們的罪,只要我們相信祂,我們就可以進入祂的國度。

剛強壯膽,泰雅族人!

Klokah Klokah ta laqi tayal klokah ta
剛強壯膽 泰雅孩子
Laxiy zngiy ke Utux Kayal
不要忘記神的教導
Laxiy zngiy cbaq na yaya yaba
不要忘記 父母的訓誡

Ana su mu sa inu
無論你身在何處
I su ga laqi na tayal
你是泰雅的孩子
U sa tminun qu tninun su
去!編織你的靈魂
Mkaraw hongu Utux
走向彩虹橋