According to your device's language settings, we also offer English (Global).
田庄(demo ver.)
田庄(demo ver.)

田庄(demo ver.)

Rock遊園驚夢

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

田庄(demo ver.)

田庄(demo ver.)

夢岸 BangHuann
夢岸 BangHuann

  • 編輯推薦


發布時間 2023-02-10


介紹

人生總會有某個片刻,也許是氣味,
或者是哪個差不多的景色會讓你不經意想起過往,
只是你日常並不想起,但想起的時候,
總會給你滿滿的溫暖、遺憾、思念,
這些美好的事物記載你成⻑成現在這個你的原因,
以及厚度。
.
我自細漢丟離開這個所在
亦擱叫是我會攏總放乎袂記
著底這個時陣煞雄雄來想起
舊時的花香味 那塊土地的腥味
亦有阿公阿嬤身軀的氣味
攏總無法度用紙字記憶
過去的日子 放底灶腳的收音機
亦擱系彼個主持人 講同款的過去
底遠走的城市 攏無防備 就放送千里

...查看更多 收合

歌詞

詞:林晏妤 曲:廖廷偉

田邊的人 抬頭看日頭光
唱一條歌 講那段卡早的過去

底這個世界 你甘有存在
同一款空氣 伊在叫我
風溫柔吹 吹過誰欸田底
雨邊沃 你和世界作伙

孤單的世界 和你站作伙
你甘有聽到 阮底叫你
風自由吹 吹過咱的心底
雨邊沃 沃澹你的過去

...查看更多 收合