Vapor

音樂人

Vapor,主要以Ambient-Pop音樂元素為主,但加了更多電子類甚至是輕搖滾,樂句漸進式的編排,以及細膩的音效在各層次間串動,讓聆聽者深陷其中。
Vapor意指憂鬱和煙霧,而這也是我們想給人的整體形象。


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
如果你喜歡我們的音樂以及影像創作,歡迎關注粉絲團接受最新消息跟網路音樂平台!

» Facebook: https://www.facebook.com/music.vapor

» indievox: http://www.indievox.com/vapor

» Youtube: https://www.youtube.com/user/AmbientPopVapor

…查看更多
  • 音樂

    0

  • 粉絲

    0

  • 追蹤中

    0

追蹤中