Ke-vông sóo-tshai 該方所在
Ke-vông sóo-tshai 該方所在

Ke-vông sóo-tshai 該方所在

Rock

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

Ke-vông sóo-tshai 該方所在

Ke-vông sóo-tshai 該方所在

烏子 vû chṳ̀
烏子 vû chṳ̀

發布時間 2020-10-13


介紹

該方所在,自由自在。

...查看更多 收合

歌詞

詞:N̂g Tí-Ka/Vòng Iún-Lìn
曲:N̂g Tí-Ka
編曲:林威佐

該方所在 靚又可愛
該方所在 熱情等待
該方所在 歡喜悲哀
該方所在 自由自在

行這 該方所在

臨尾盡尾 魚仔泅水
田坵大坵 仙島悠悠
幅員行員 人人作仙
千家萬家 鬧熱全下

放勢牯 笑
放勢牯 歇睏
行這 該方所在

...查看更多 收合