Êm-mu̍k-phiang-mu̍k 揞目庰目
Êm-mu̍k-phiang-mu̍k 揞目庰目

Êm-mu̍k-phiang-mu̍k 揞目庰目

Rock

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

Êm-mu̍k-phiang-mu̍k 揞目庰目

Êm-mu̍k-phiang-mu̍k 揞目庰目

Sàng Kîn Làm 生根藍
Sàng Kîn Làm 生根藍

發佈時間 2021-04-07


介紹

意識同身體在搞囥人尋,像愛尋到了,但係又落下了;像在夢肚、在電影裡肚抑係看毋到个空間裡肚,最尾只看到,初開始來到个所在。

...查看更多 收合

歌詞

詞:Vòng Iún-Lìn
曲:Vòng Iún-Lìn
編曲:N̂g Tí-Ka

在山茶花開个時節
厓愛將你吔葉仔挷核
選在你出世个時刻
無有人可以再欺負ngài lèn

跋山又涉水乜踏無鮮鮮泉水
聽講落雨以前會嗅到陣陣臭青
夢肚看到木浪樹底有濫濫黃泥
喊盆个大雨也無屙核深深山壢

還有落尾个細阿妹
青面魔神在佢後背跈等
橫到遍地係火燂煤
想起原來屋家有滿園梅

...查看更多 收合


408500210

408500210・4 週前

好聽!!